وبلاگ معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه پیام نور ارومیه

وبلاگ اطلاع رسانی مهندسی معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه پیام نور ارومیه

وبلاگ اطلاع رسانی مهندسی معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه پیام نور ارومیه

وبلاگ معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه پیام نور ارومیه

ahad mohammadpour

طبقه بندی موضوعی

جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر :

 

روز  یکشنبه  مورخه     97/07/15  پانزدهم مهرماه   ساعت   11:30  برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1-خانم نگین بختور                  دهکده سلامت         جناب آقای مهندس محمدپور

2- خانم جوادی                        خانه سالمندان         جناب آقای مهندس محمدپور

 

حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.
جلسات دفاعیه قبلی در ادامه مطب قابل مشاهده می باشد:


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر :

 

روز  چهارشنبه  مورخه     97/07/11  یازدهم مهرماه   ساعت   11:00  برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1-خانم روشنک نابغ وطن                  دهکده تمدن         جناب آقای مهندس محمدپور

 

حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر :

 

روز  دوشنبه  مورخه     97/06/19  نوزده شهریور ماه   ساعت   12:00  برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1-آقای محمد امین زنده دل         ایستگاه راه آهن ارومیه         جناب آقای مهندس محمدپور

 

حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر :
روز
  شنبه     (دوازده خرداد ماه)  مورخه  97
/03/12   ساعت  12:30
برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم پریسا محرابی                  خانه شعر ارومیه         جناب آقای مهندس محمدپور


حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.


جلسات دفاعیه قبلی در ادامه مطب قابل مشاهده می باشد:جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر :
روز
  دوشنبه  مورخه  96
/10/08  ساعت  13:00
برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم مهردار                             خانه فرهنگ ارومیه         جناب آقای مهندس محمدپور


حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.


جلسات دفاعیه قبلی در ادامه مطب قابل مشاهده می باشد:


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر :
روز
  دوشنبه  مورخه  96
/08/15  ساعت  13:00
برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم سودا محمد زاده             مجتمع                                جناب آقای مهندس وطن خواه

2- آقای امیر حسین نظری            مجتمع تجاری و تفریحی          جناب آقای مهندس محمدپور


حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.


جلسات دفاعیه قبلی در ادامه مطب قابل مشاهده می باشد:


 روز  چهارشنبه  مورخه  96/07/26  ساعت  11:00 برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- آقای پیمان نبوی            مجتمع تجاری                        جناب آقای احد محمدپور

2- آقای امین عبدیلی         مجتمع رفاهی نوجوان            جناب آقای احد محمدپور

3-آقای آزاد امینی               مسجد جامع                       جناب آقای احد محمدپور

4-آقای جعفری                  مجموعه ورزشی                    جناب آقای احد محمدپور


روز  چهارشنبه  مورخه  96/07/19  ساعت  11:00 برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم نفیسه کرباسی           دهکده سلامت                              جناب آقای دکتر مطیعی

2- خانم سلدا نسودی              مجتمع تجاری و تفریحی                   جناب آقای دکتر مطیعی


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  دوشنبه  مورخه  95/10/27  ساعت  11:00 برگزار می شود:                                                                                                                

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1-خانم سحر محمدزاده               مرکز تحقیقات نانو                  جناب آقای مهندس محمدپور

                                                                                                                                                                            جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  چهار شنبه  مورخه  95/10/22  ساعت  12:00 برگزار می شود:                                                                                                                

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1-خانم مریم نقی زاده               ایستگاه راه آهن ارومیه                 جناب آقای مهندس محمدپور


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  سه شنبه  مورخه  95/09/30  ساعت  11:00 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1-آقای اشکان تجلی     خانه فرهنگ ارومیه       جناب آقای مهندس مطیعی

2-آقای میلاد شیخلو      ترمینال شهری ارومیه   جناب آقای مهندس محمدپور

3-آقای امین محمد تقی زاده   مجتمع خدمات فرهنگی ارومیه  جناب آقای مهندس محمدپور

4-خانم الهام شادی              مجتمع خدمات فرهنگی ارومیه   جناب آقای مهندس محمدپورجلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  دوشنبه  مورخه  95/09/29  ساعت  11:00 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1-خانم مرضیه قهوه چی      مسجد                     سرکار خانم مهندس ثبات ثانی

2-خانم مهدی زاده جلالی   خانه هنرهای سنتی    جناب آقای مهندس مطیعی


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  پنج شنبه  مورخه  95/09/04  ساعت  13:45 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- آقای مسعود الهوردی زاده   کتابخانه مرکزی ارومیه     سرکار خانم مهندس رحیم زاده


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  چهار شنبه  مورخه  95/07/28  ساعت  11:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- آقای مسعود الهوردی زاده   مجموعه سینمایی و تفریحی    سرکار خانم مهندس رحیم زاده

2- آقای ابراهیم رنجبر             آکادمی شرق شناسی            سرکار خانم مهندس رحیم زاده

 


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  چهار شنبه  مورخه  95/06/24  ساعت  9:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                        موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- آقای محمدعلی مطلب زاده         کنسولگری ترکیه                  جناب آقای مهندس وطن خواه

 


جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  چهار شنبه  مورخه  94/12/19  ساعت  11:00 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                      موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم آسیه پور یوسف         مجتمع سینمایی ارومیه            سرکار خانم مهندس ثبات ثانی

2- خانم سیما صنفی             مجتمع تجاری                          جناب آقای مهندس محمدپور

3- خانم الهه مطلبی              دهکده کودک ارومیه                   جناب آقای مهندس جمشیدی

4- خانم معصومه نیک زاد        موزه هنرهای معاصر ارومیه          جناب آقای مهندس جمشیدیجلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  سه شنبه  مورخه  94/12/11  ساعت  11:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                      موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم نساء جباری        پایانه مسافربری شهرستان ارومیه                  جناب آقای مهندس مطیعی
جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  دو شنبه  مورخه  94/12/10  ساعت  13:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                      موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم نادیا سرنیزه دوست        دهکده آرامش ارومیه                  جناب آقای مهندس مطیعی

2- خانم ثمین فرجی                   یادگار نوروز                              جناب آقای مهندس محمدپور

3- خانم سحر قربان نژاد               مجتمع تجاری و تفریحی            جناب آقای مهندس محمدپورجلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  چهار شنبه  مورخه  94/12/05  ساعت  14:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                      موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- آقای پیمان فرامرزی               مجموعه ورزشی               جناب آقای مهندس درخشانی

2- آقای حمید رضا سخاوت          سینما و مجتمع تفریحی     جناب آقای مهندس درخشانیجلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  سه شنبه  مورخه  94/12/04  ساعت  10:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                      موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم صبا سیروس رضایی   بنیاد بازپروری و تجدید حیات        سرکار خانم مهندس ثبات ثانی

2- خانم سودا شیخ بگلو         خانه موسیقی                         سرکار خانم مهندس ثبات ثانیجلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  یکشنبه  مورخه  94/12/02 ساعت  14:00 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                      موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم عذرا رنجبری         پردیس هم اندیشی و کارآفرینی         جناب آقای دکتر ثبات ثانی
جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز  شنبه  مورخه  94/12/01 ساعت  13:00 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                      موضوع پایان نامه                          استاد راهنما

1- خانم مهسا پور زمان           مرکز گردشگری ارومیه             جناب آقای مهندس وطن خواه

2- خانم  غزاله پور امیر اصلان    مجتمع نمایشگاه اتومبیل        جناب آقای مهندس محمدپور           جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز سه شنبه مورخه  94/11/27 ساعت 9:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی          موضوع پایان نامه                                  استاد راهنما

1- خانم شیما آسمند           مرکز تعطیلات ارومیه                     جناب آقای مهندس مطیعی

2- خانم نیکو طلوع               خانه فرهنگ آذربایجان                  جناب آقای مهندس مطیعی

3- خانم سیده فرناز حصاری   دهکده ورزشی ارومیه                   جناب آقای مهندس محمدپور           

4- خانم سمیرا همراهی       فرهنگسرای ارومیه                      جناب آقای مهندس محمدپور     

5- خانم عارفه عقلی           فرهنگسرای هنری مذهبی           جناب آقای مهندس محمدپورجلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز یکشنبه مورخه  94/11/25 ساعت 12:30 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی          موضوع پایان نامه                                  استاد راهنما

1- خانم پریا اصغری    مجتمع مد و لباس                            جناب آقای مهندس مطیعی

2- خانم نادیا رحمان  خانه شعر و عرفان ( مولانا شناسی)     سرکار خانم مهندس رحیم زادهبه اطلاع دانشجویان محترم می رساند 

جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز چهار شنبه مورخه  94/10/16  ساعت 11:30  برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                    موضوع پایان نامه                                    استاد راهنما

1- خانم عاطفه مهروند           مجتمع تفریحی، آموزشی بانوان          سرکار خانم مهندس خوش سخن

حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند 

جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز یک شنبه مورخه  94/10/06  ساعت 10:30  برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                    موضوع پایان نامه                                    استاد راهنما

1- خانم الناز رضایی خواه            مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست           جناب آقای مهندس اعطایی

حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.به اطلاع دانشجویان محترم می رساند 

جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز سه شنبه مورخه  94/03/19  ساعت 11:30  برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                    موضوع پایان نامه                                  استاد راهنما

1- خانم شعله رستمی             مجتمع تفریحی و تجاری           جناب آقای مهندس محمدپور

حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.جلسه دفاعیه طرح نهایی دانشجویان معماری به شرح زیر در روز سه شنبه مورخه  93/12/19  ساعت 12 برگزار می شود:

نام و نام خانوادگی                    موضوع پایان نامه                                  استاد راهنما

1- خانم لیلا دانش                مجتمع سینمایی ارومیه       جناب آقای مهندس عباس وند

2- خانم فاطمه ملایی            ایستگاه راه آهن مهاباد       جناب آقای مهندس عباس وند

3- خانم مهسا تیموری           موزه فرش ارومیه               سرکار خانم مهندس رحیم زاده

 حضور دانشجویان محترم رشته معماری در این جلسه بلا مانع است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی